Dotace Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb

05.08.2022

Dotace Jihočeského kraje z programu Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022 SDO/OSOV/275/22 ve výši 928 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování mzdových nákladů v roce 2022.