Dotace MPSV na financování sociálních služeb

10.03.2021

10. března 2021 byla na základě naší žádosti podepsána smlouva na účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje určená poskytovatelům sociálních služeb dle § 101 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výše dotace na podporu našich registrovaných sociálních služeb Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře v roce 2021 činí 6 952 000,- Kč.