Dotace na podporu sociálních služeb z JČK

21.02.2020

Jihočeský kraj poskytl Centru Kaňka účelovou "Dotaci na podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020" ve výši 5 956 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na tři naše registrované sociální služby, tedy Raná péče, Denní stacionář a Osobní asistence.