E.ON digikampaň

31.05.2019

Naším dlouhloletým partnerem je společnost EON Česká republika, s.r.o. Partnerství začalo už v roce 2002, kdy jsme využili odborných služeb společnosti při realizace výběrového řízení. Postupně jsme s jejich přispěním realizovali náš první velký charitativní koncert, několik let participovali na akci v Píseckých horách, kam naši dětští klienti rádi jezdili. Spolupráce s marketingovým oddělením v poslední době vyvrcholila zařazením Centra Kaňka do jedné ze tří neziskových organizací, které získaly od zákazníků společnosti E.ON hlas při přechodu na elektronickou fakturu. Hlasy byly proměněny v krásnou částku, za kterou jsme pořídli speciální vertikalizátor pro děti s postižením. Společnosti E.ON patří náš velký dík, částka 167.100,- Kč je pro nás i děti velkou pomocí.

Děkujeme také všem, kdo si aktivovali elektronickou fakturu u společnosti E.ON a sdíleli náš příspěvek - nejenom, že jste ušetřili přírodu, ale navíc jste pomohli finančně podpořit tři charitativní projekty. Jeden z nich je i vertikalizátor do naší fyzioterapie!