Hmyzáci

05.06.2024

Naše třída ráda navštěvuje divadelní představení i výstavy pořádané v Táboře a ani nyní
výstavu HMYZÁCI v Galerii 140 jsme si nemohli nechat ujít. Velmi pěkně zpracované téma,
kdy jsme si mohli prohlédnout živý hmyz, uměle vytvořené mraveniště, termitiště, krásná
byla sbírka hmyzu zapůjčená z Gymnázia v Táboře. Děti se převlékaly do obleků včelky,
vosy, berušky, prohlížely si knížky, které byly připraveny o tématu. Výstava byla přínosná,
kdy jsme se dozvěděli nové informace zajímavou formou.

Noemi Mejzrová