Jarní Pobyt rané péče Kaňka - Arpida

25.04.2023

Psychorehabilitační pobyty rodin jsou důležitým nástrojem naší sociální služby raná péče. Děti v jejich rámci intenzivně rehabilitují, jejich rodiče se učí správné péči a výchově dítěte s postižením, seznámí se s vhodnými terapiemi a intenzivně pracují s psychology. Důraz je kladen i na vazbu se zdravými sourozenci, kteří bývají přetíženou rodinou upozaďováni. Rodiny, které projdou tímto projektem jsou sebevědomější, kompetentnější, aktivnější a méně izolované.

Ivona Střelková, pracovnice rané péče a jedna z organizátorek pobytů shrnula ten letošní:

"Již po osmé proběhl 21.-24. dubna v rekreačním středisku www.pluhuvzdar.cz společně pořádaný psychorehabilitační pobyt  "Raná péče od rána do večera". Pobytu se zúčastnilo celkem 14 rodin nejmenších dětí s postižením z rané péče Centra Kaňka a Centra
Arpida, se kterým v rámci pobytů dlouhodobě spolupracujeme.
Pobyty se staly nedílnou součástí naší rané péče. Rodiče mají po celou dobu pobytu program nejen s psychology, ale projdou si se svými dětmi i šipkovanou na které plní společně spoustu úkolů.
Děti mají také svůj samostatný program, účastní se terapií, chodí na procházky, vyrábějí.
Letos nám počasí moc přálo, svítilo sluníčko a tak většina aktivit probíhala venku a večer jako již tradičně proběhlo opékání buřtů a posezení u ohýnku…..prostě jsme si to všichni moc
užili."