Kaňka za časů pandemie

27.03.2020

Provoz naší školy, školky, sociálních služeb i volnočasových aktivit je dočasně přerušen. Zaměstnanci se snaží podporovat rodiny dětí při domácím vzdělávání, probíhají telefonické konzultace v rodinách Rané péče, věnují se přípravám, údržbě areálu Kaňky a nutné administrativě.

Přirozeně jsme ale také zmobilizovali domácí zásoby látek a věnujeme se šití domácích roušek. Po zajištění ochrany našich zaměstnanců proběhla zásilka do Azylového domu, několika našich dárcovských firem, Strakonické nemocnice. Teď pracujeme na rouškách pro metabolickou JIP Nemocnice Tábor.