Klidová zóna pro děti s PAS

12.02.2024

Do jedné z pracoven jsme pořídili mobilní příčku, abychom mohli operativně uzpůsobit místnost a v případě indispozice, záchvatu či potřeby zklidnění dětí s PAS je oddělit spolu s osobním asistentem od zbytku skupiny. Ta může pokračovat v činnosti. Po odeznění se skupiny opět propojí. Oddělitelná stěna zároveň poskytne naši speciálním pedagogům a asistentům v případě potřeby možnost uplatnit individuální přístup k určitým dětem, což je jedno ze specifik práce s dětmi s PAS.

Jak nám již naše praxe ukázala, je mobilní příčka optimálním řešením pro skupiny dětí, kde se setkávají děti s různými diagnózami. V případě indispozice jednoho klienta či záchvatu reagují ostatní děti rozrušením a skupinová práce nepostupuje tak dobře, jak by mohla. Tomu se lze operativním vytvořením oddělené zóny snadno vyvarovat. Výuka v oddělitelných prostorech poskytuje důstojné a bezpečné prostředí a klid na práci.