Koncert, který otevřel dveře počtvrté - Kamil Střihavka

28.09.2016

KONCERT VE STŘEDU POČTVRTÉ OTEVŘEL DVEŘE

Letošní charitativní koncert na Žižkově náměstí proběhl na svatého Václava v pondělí 28. září od 13 hodin. Výtěžek veřejné sbírky, která ve středu a čtvrtek proběhla v ulicích Tábora, bude opět použit na rozvoj terapeutických programů tak, aby Kaňka mohla lépe uspokojovat potřeby dětí s postižením z Tábora a okolí.

Letos na Žižkově náměstí benefičně vystoupili: Le´Grace, Music Stars Band ZUŠ Sezimovo Ústí, Cihelna a spol. (Veselí nad Lužnicí), His Master´s Voice Band. Jako zlatý hřeb koncertu pak vystoupil Kamil Střihavka a Leaders!

Doprovodný program si užily nejenom rodiny s dětmi. Skákací hrad, který nám zapůjčila energetická společnost E.ON, zabavil nejmenší na dlouhé hodiny, malí i dospělí si mohli zkusit slalomovou dráhu na invalidním vozíku, malování na tvář a smyslové hry bavily zejména děti. Interaktivní prezentace monolyže, navíc s možností si ji vyzkoušet a poslechnout si o lyžování hendikepovaných více, oslovila napříč věkem všechny návštěvníky koncertů. Malí i dospělí vyráběli "mýdla z Kaňky" a mohli si vyzkoušet kompenzační zvedák.

Neopakovatelná atmosféra naplněného Žižkova náměstí opět nezklamala. Přispěla i k tomu, že se do dárcovských pokladniček vybrala rekordně nejvyšší částka. Podle včerejšího oficiálního Zápisu o výběru sběrací pokladničky Městského úřadu Tábor, který rozpečeťoval kasičky, se na rozvoj terapií vybralo rekordních 92.516,- Kč. Není obvyklé, aby nezisková organizace získala během své veřejné sbírky tak vysokou částku. Velmi nás proto hřeje pocit, že nás táborští podpořili a dali nám najevo, že o naší práci pro děti s postižením vědí a cení si jí.

Koncert samotný finančně zajistili Nadační fond AVAST, Jihočeský kraj, Město Tábor, APSS ČR a MUDr. Lydie Ondrová. S kasičkami veřejné sbírky jste v ulicích Tábora mohli potkat studenty Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor a dále zaměstnance a přátele Kaňky, kteří celý den úspěšně přesvědčovali lidi, aby nebyli lhostejní.

Za pomoc při technickém zabezpečení celé akce děkujeme: Technickým službám Tábor, společnosti E.ON, studiu Kocis, pekařství Štěch a Restauracím Střelnice a Havana, kapelám Le´Grace, Cihelna, Music Stars Band His Master´s Voice Band.

Speciální dík patří i našim přátelům, kteří bez nároku na odměnu přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu: akci neopakovatelně moderoval Lukáš Pöchmann, manželé Matějkovi z Veselí nad Lužnicí nezištně poskytli stánek s kávou a výtěžek z jejího prodeje, Farid Dilmaghani udělal pěkný plakát, který Vás zaujal, zaměstnanci Kaňky o.p.s. mnohdy s celými rodinami se vzdali volného odpoledne a jako vždy přišli přiložit ruku k dílu, stejně jako rodiče dětí z Kaňky. Český rozhlas, Táborský deník, Týdeník Táborsko a server www.kulturne.com nám pomohli Vás o akci informovat.

Společnost Brisk Tábor pak v souvislosti s koncertem předala Kaňce finanční dar ve výši 10.000 Kč.

Vy všichni jste nás pak přišli podpořit a vybrat mezi sebou krásnou částku, která Kaňce pomůže. DĚKUJEME!