Adventní koncerty ČT 2021

26.04.2022

Byla to jedna velká jízda a jsme všem dárcům vděční za podporu našeho projektu. Historicky nejvyšší vybraná částka (tedy její přesná čtvrtina) nám umožňuje kompletní rekonstrukci, zajištění bezbariérovosti a vybavení nového objektu pro náš Denní stacionář.

Denní stacionář je sociální služba určená mládeži a dospělým lidem s těžším postižením, jejichž zdravotní stav a specifické potřeby vylučují možnost samostatného uplatnění. Zároveň potřebují individuáln přístup, náročnou obslužnou péči a pravidelnou sociálně terapeutickou činnost. Jejich rodiny či pečovatelé volí tento typ služby a její denní formu pro zachování přirozeného sociálního prostředí a rodinných vazeb.

Od výběrového řízení, ve kterém jsme uspěli, přes natáčení, vysílání koncertů až do jara 2022, kdy byla sbírka ukončena, jsme věřili, že náš finančně náročný projekt rekonstrukce budeme s podporou ČT moci celý realizovat. A to se vyplnilo. Částka 4 697 370,- Kč pokryla veškeré náklady a umožnila objekt i vybavit speciálním nábytkem.