Pomohli jste pohybem financovat Rehabilitační pobyt Rané péče

28.08.2020

Díky smysluplnému projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem nám Váš pohyb umožní uspořádat psychorehabilitační pobyt pro rodiny dětí s postižením. Všichni, kdo jste v srpnu 2020 při sportu používali aplikaci EPP a své body pak věnovali našemu projektu, jste umožnili jeho uspořádání - i když kvůli opatřením vlády se bude konat až na podzim 2021.

Už osmnáct let poskytuje 100 dětem s postižením z Tábora a okolí předškolní a školní vzdělání propojené pod jednou střechou s osobní asistencí, denními stacionáři i terapiemi a ranou péčí v rámci sociálních služeb. Psychorehabilitační pobyty rodin jsou důležitým nástrojem naší sociální služby raná péče. Děti v jejich rámci intenzivně rehabilitují, jejich rodiče se učí správné péči a výchově dítěte s postižením a seznámí se s vhodnými terapiemi. Důraz je kladen i na vazbu se zdravými sourozenci, kteří bývají přetíženou rodinou upozaďováni a trpí tím. Rodiny, které projdou tímto projektem jsou sebevědomější, kompetentnější, aktivnější a méně izolované.

Děkujeme za Vaši pomoc

O aplikaci: https://www.pomahejpohybem.cz/o-projektu