Rozhodnutí ředitelky zařízení k mimořádnému opatření vlády ČR!

11.03.2020

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ KAŇKA O.P.S. K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR:

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka Mgr. Irena Lintnerová o uzavření budovy zařízení od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům ZŠ je po celou dobu uzavření zařízení zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení zařízení a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých pracovních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Třídní učitelé budou prostřednictvím poskytnutých kontaktů rodiče a zákonné zástupce žáků informovat o domácím vzdělávání.

Abychom neohrozili cílovou skupinu předškolních dětí s postižením, které mají sníženou imunitu z důvodu širokého spektra zdravotních diagnóz, ředitelka dále rozhodla i o uzavření MŠ.

V sekretariátu si rodiče nezaopatřených dětí a žáků mohou po předchozí dohodě telefonem vyzvednout vyplněný formulář "Žádost o ošetřovné o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení", který pak odevzdají svému zaměstnavateli. 

Rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků budou informováni pracovníky zařízení o vývoji situace prostřednictvím poskytnutých kontaktů a webu zařízení www.kanka.info.

Obědy a svačiny jsou dětem a žákům automaticky odhlášeny. Z terapií jsou všichni automaticky omluveni.

Provoz denního stacionáře je do odvolání pozastaven, sociální služba Raná péče probíhá v omezeném režimu. Sociální pracovnice jsou k dispozici na pracovišti, pracovní e-mailové adrese i telefonech, veškeré kontakty najdete na webových stránkách.

Administrativní a ekonomické oddělení je v provozu beze změn, kontaktní telefon je 607 278 092.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dne 10. 03. 2020, aktualizace 16.3. 2020.

Mgr. Irena Lintnerová ředitelka