Lesní pedagogika na Nechybě

21.10.2022

V pátek 21. října jsme se s dětmi vydali do nedalekého lesa k hájovně Nechyba. V rámci programu Lesní pedagogika se děti seznámily blíže s prostředím lesa, vyzkoušely si krmení daňků v oboře Smolín. Zblízka si prohlédly některé lesní živočichy, osahaly pravé paroží a někteří si mohli zkusit manipulaci s motorovou pilou či střílení (ze vzduchovky) na divokého kance z papíru. Na závěr programu jsme se sešli všichni u ohně a společně opékali špekáčky. Všem moc chutnalo a věříme, že si krásné lesní dopoledne opět někdy zopakujeme.

Olga Havlíková, učitelka