Lesní pedagogika

10.10.2019

Ve čtvrtek 10. 10. jsme s dětmi ráno vyrazili do nedalekého lesa, do obory Nechyba. V rámci programu Lesní pedagogika se děti seznámily s nejběžnějšími živočichy, kteří obývají naše lesy, s jejich způsobem života. Zblízka si prohlédly vycpanou vydru a lišku, která se jim moc líbila. Mohly si osahat také opravdové paroží jelena, daňka a srnce, zjistily, jak se od sebe liší. Pod dohledem našeho průvodce, pana Kalafuta, si děti vyzkoušely, co všechno obnáší péče o les a zvířata v oboře. Zahráli jsme si několik her, prostřednictvím kterých jsme získali nové poznatky o přírodě. Děti se aktivně zapojily také do krmení zvířat. Při pumpování vody jsme vystrašili ještě více vystrašenou myšku, spící pod korytem. Protože byly děti moc šikovné, dostaly za odměnu pravé lesní medaile a další drobné dárečky. Všichni jsme si navíc opekli buřty, na kterých jsme si v prostředí hájovny obzvlášť pochutnali. 

Olga Havlíková