Moštování

22.10.2018

Na konci září se v Kaňce opět moštovalo. Tým MŠ se jako každoročně ujal organizace této již tradiční akce. Počasí nám přálo, jablíček se sešlo velké množství, nálada byla dobrá, takže akce se vydařila a všichni se již těšíme na příští moštování. Na tomto místě bychom chtěli ještě jednou poděkovat rodičům i zaměstnancům Centra Kaňka za dodání "materiálu" na moštování.
Petra Zavadilová