Nadace rodiny Vlčkových podpoří profesionalizaci obecné dětské paliativy našeho Centra

16.11.2023
Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi za účelem rozvoje dětské paliativní péče v České republice. V době vzniku do ní vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Převážná většina z nich slouží jako jistina, kterou zkušení finanční experti investují. Teprve až z pravidelných výnosů, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto perpetuálnímu financování je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace. V dubnu 2021 Vlčkovi pro Nadaci pořídili zchátralou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou do roku 2026 promění na Centrum dětské paliativní péče a lůžkový hospic. Vlčkovi založením Nadace navazují na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním.

Dvouletý projekt Nadace rodiny Vlčkových "Bez Vás by to nešlo" podpoří i aktivity "Profesionalizace poskytování obecné dětské paliativy v Centru Kaňka". Ten je zaměřen na zajištění podpory našich zaměstnanců tak, aby mohli co nejlépe pomáhat rodinám.