Nadace rodiny Vlčkových podpoří profesionalizaci obecné dětské paliativy

16.05.2023
Nadace rodiny Vlčkových vznikla za účelem podpory rodin zasažených život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním jejich dítěte. Dvouletý projekt "Bez Vás by to nešlo" podpoří i aktivity "Profesionalizace poskytování obecné dětské paliativy v Centru Kaňka". Ten je zaměřen na zajištění podpory našich zaměstnanců tak, aby mohli co nejlépe pomáhat rodinám.