Nákup rehabilitačních pomůcek

16.07.2018

Projekt "Nákup cvičebních pomůcek ZTV pro prevenci pohybového aparátu dětí v Centru Kaňka ulehčí jejich terapii" z programu Zdravé město Tábor

18. července byl dokončen projekt "Nákup cvičebních pomůcek ZTV pro prevenci pohybového aparátu dětí v Centru Kaňka ulehčí jejich terapii", se kterým jsme uspěli v dotačním programu na podporu Zdravého města Tábora. Zakoupili jsme široké spektrum cvičebních pomůcek, které budeme nadále moci hojně využívat v provozu Centra Kaňka. Město Tábor v programu Zdravé město Tábor přispělo Centru Kaňka 70% z celkové ceny pořízených pomůcek.

V Centru Kaňka dlouhodobě pracujeme s 90 dětmi s postižením z Tábora a blízkého okolí a dále ročně s cca 150 zdravými dětmi předškolního věku v rámci volnočasových aktivit. Postižení dětí využívajících naši školku, školu a sociální služby jsou fyzická, mentální, smyslová i kombinovaná. Pracujeme v uceleném principu 7 terapií, které prolínají jejich předškolní i školní docházkou a sociálními službami.
Podle zkušeností našich odborných pracovníků je LTV (léčebná tělesná výchova) i ZTV (zdravotní tělesná výchova) při práci s dětmi s postižením klíčová pro prevenci zhoršení zdravotního stavu či dokonce komplikací, které při snížení hybnosti vlivem diagnózy mohou nastat. Proto je snad ještě důležitější, než prevence pohybového aparátu dětí zdravých. Pestrost pomůcek je u dětí s postižením rovněž zásadní při motivaci dětí k cvičení a hraní.
Cílem našeho projektu bylo rozšířit a doplnit spektrum cvičebních pomůcek, kterými disponujeme. Dále zařazovat tradiční i netradiční formy ZTV a díky pomůckám rozšířit možnosti metod a obohatit jednotlivé cvičební jednotky. Většina našich dětských klientů má diagnózu mentálního postižení a proto je třeba hodně pracovat s motivací ke cvičení, čemuž pestrost pomůcek napomáhá.