Návštěva Denního stacionáře pro seniory v Čekanicích

16.12.2019

V předvánočním čase dne 16.12. 2019 vyrazila družina s dětmi navštívit Denní stacionář pro seniory v Čekanicích. Již cesta autobusem byla pro děti příjemným zážitkem. Ve stacionáři byly děti velmi vřele přivítány babičkami, dědečkem a tetami, které se o seniory starají. Při občerstvení, na kterém se podílely děti nepečeným cukrovím, se začínala odvíjet zajímavá konverzace. Děti se zpočátku styděly, ale nakonec návštěvní místnost připomínala hučící úl :)

A nakonec všichni zpívali koledy a děti předaly malé dárečky, které samy v družině vyrobily. Při loučení došlo i na slzičky, a s hřejivým, radostným pocitem, že tak to má o Vánocích být, se vracely do družiny.

Vedoucí školní družiny Věra Kolářová