Návštěva knihovny

25.06.2021

Po nedobrovolné pauze související s omezeními v rámci koronavirové pandemie, se naši žáci na začátku června opět vydali na návštěvu knihovny. Paní knihovnice pro žáky připravila nabídku vhodné literatury a společně s žáky si popovídala o knihách a provozu knihovny. Dopoledne v knihovně bylo opět pro naše žáky poučné a přínosné. Žáci z knihovny odcházeli nejenom s informacemi o knihovně a knihách, ale i s několika zapůjčenými knihami.

Petra Zavadilová