Oranžové kolo pro nás šlapalo v rámci ME v cyklokorsu

05.11.2017

Díky Nadaci ČEZ za finanční prostředky. Projekt Oranžové kolo nám pomohl zajistit finance na psychologickou poradnu pro rodiče.

Díky i týmu pořadatelů a organizátorů ME v cyklokrosu - ukázali obrovský kus profesionální práce, na kterou můžeme být v Táboře pyšní.