Organizace spolupráce s rodiči dětí a žáků naší MŠ a ZŠ

19.07.2021

V rámci týdenního Sportovně rehabilitačního pobytu pro děti a mládež s postižením jsme uskutečnili i workshopy a dílny pro rodiče dětí a žáků naší MŠ a ZŠ. Cílem je prohloubení dialogu s rodiči a užší spolupráce s nimi. Při práci s dětmi s postižením je velmi úzká spolupráce a jednotný postup v metodách vzdělávání a výchovy rodiny se školou a školkou nezbytná. Vede pak k co nejlepším výsledkům v komplexní práci při vzdělávání, výchově a celkové rehabilitaci. Organizace spolupráce s rodiči proběhla v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II v ORP Tábor CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105.