Podpora digitální gramotnosti našich žáků s programem O2 Chytrá škola

31.01.2022

Získali jsme nadační příspěvek od Nadace O2 v programu Chytrá škola. Částka ve výši 75.395,- podpoří digitální gramotnost našich žáků. Budou zakoupeny licence Vividbooks a nový iPad pro využívání v hodinách fyziky. Děkujeme!

"Vividbooks se věnují edukačnímu a technologickému vývoji jejich interaktivních učebnic fyziky pro žáky 2. stupně ZŠ. Pro naše žáky je při výuce velmi důležitá vizualizace probíraného tématu. V případě fyziky, která je sama o sobě obtížná, by interaktivní učebnice s rozšířenou realitou byla ideální pomůckou a metodikou pro žáky i samotného vyučujícího. Využitím moderních technologií se žáci motivují, výuka je pro ně poutavější. Naši žáci totiž z důvodu svého hendikepu nemohou studovat rozsáhlé učebnice. Učitel je jejich průvodcem a co nejpoutavěji se jim snaží předat důležité informace z předmětu. Nebojíme se propojit moderní technologie s výukou dětí s hendikepem. Dobře si uvědomujeme, že "naše" děti pak lépe pochopí a vizualizují zákonitosti fyziky." 

Petra Dalibová, ředitelka naší školy