Pravidla a etika vzdálené podpory

05.03.2021

Není třeba tvořit již jednou dobře vytvořené. Také my se zavazujeme respektovat a dodržovat etický rámec vzdálené podpory ve znění pravidel, která jsou uvedena v přiloženém informačním listu APLA Jižní Čechy, z. ú.

Vnímáme přínosy i rizika a omezení vzdálené podpory dětí, žáků, uživatelů sociálních služeb i jejich rodin.

Text jsme převzali s laskavým svolením autora Mgr. Viktora Šťástky od společnosti APLA Jižní Čechy, která jej vypracovala. Bude sloužit jako podpůrný materiál i pro všechny pracovníky Centra Kaňka.