Předvánoční setkání s kamarády ze ZŠ Planá

09.12.2019

Rok se s rokem sešel a v pondělí 9. 12. 2019 nás opět navštívila ZŠ Planá. Děti si pro nás připravily pod vedení paní učitelky Hanky Hribové velice pěkné vystoupení, tentokrát pod názvem pohádkové Vánoce. Po vystoupení si děti navzájem rozdaly malé dárečky a občerstvily se malým pohoštěním. Poté jsme děti z Plané pozvali do našeho "malého kina". Společně jsme si na interaktivní tabuli pustili videa z minulých návštěv Plané v Kaňce a Kaňky v Plané. Toto malé promítání pobavilo i potěšilo všechny děti i dospělé. Bylo to opět krásné a příjemně strávené předvánoční dopoledne s kamarády.

Petra Zavadilová