Projekt Vybudování terapeutických pracoven

27.09.2017

Kaňka o.p.s. již léta řešila nedostatek vhodných prostor pro pracovny terapií a sociální službu Raná péče, které jsou jedním z hlavních pilířů naší práce. Proto Centrum Kaňka v nedávné minulosti veškeré své fundraisingové snahy upíralo na získání nemalých finančních prostředků na tento projekt. Podařilo se nám uspět ve výzvě OP IROP - Rozvoj sociálních služeb - SC 2.1. Tím se ukončíilo složité vícezdrojové financování dlouhodobého projektu, který kromě OP IROP podpořila Nadace ČEZ, společnost SILON a.s. a drobní dárci v rámci veřejné sbírky.

  • Aktuálně: 2.10. 2017 proběhlo slavnostní otevření za přítomnosti zúčastněných dodavatelů, Nadace ČEZ, společnosti SILON, rodičů dětí, zaměstnanců a přátel Kaňky. Fotoalbum ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.
  • Rok 2017. Projekt "Vybudování terapeutických pracoven ve společnosti Kaňka o.p.s." je spolufinancován Evropskou unií. Jeho první etapa "Vytáhnem se výtahem", i druhá etapa, která spočívala v přestavbě patra a vybavení pracoven, jsou již dokončeny. Po kolaudaci se logopedie, alternativní augmentativní komunikace, muzikoterapie a pracovna Rané péče přestěhovaly do prvního patra pavilonu "B" a začaly využívat přestavené a moderně vybavené nové pracovny. Kromě vybudování bezbariérového přístupu do 1. patra pavilonu "B" - tedy výtahu, se připravovaly elektroinstalace a zasíťování, dispozičně se upravilo celé patro,vystavělo se bezbariérové sociální zařízení a nové pracovny byly zařízeny moderním nábytkem a vybavením, které odpovídá speciálním potřebám dětí s postižením a moderním přístupům poskytovaných sociálních služeb.

  • O prázdninách roku 2016 proběhla první fáze projektu - vybudování bezbariérového výtahu do 1. patra pavilonu B, kde pracovny terapií budou sídlit. Děkujeme Nadaci Čez za jeho podporu v rámci projektu Pomáhej pohybem a společnosti SILON.
  • Rok 2015. Jako první krok k tomu, aby děti mohly v důstojných prostorech a podle své potřeby využívat své terapie, vznikla již v roce 2015 po přebudování příček chodby a zrušení skládku a dalších stavebních úpravách na pavilonu "H" nová terapeutická pracovna. Děkujeme za podporu Nadaci divoké husy a Nadačnímu fondu AVAST.