Projektový den "Po mléčné dráze" 

03.12.2018

V rámci soutěže Mléko a my, do které se škola zapojila, proběhl ve středu 7. 11. 2018 projektový den s názvem Po mléčné dráze. Hlavním tématem projektového dne bylo mléko, jeho získávání, zpracování, využití, význam ve výživě a také způsob balení a distribuce mléka ke spotřebitelům. Žáci, kteří pracovali ve třech skupinách, vyrobili originální obaly na mléko, krávu, kterou si zkusili i podojit a v rámci recyklace obalů od mléka a mléčných výrobků automat na mléko. Do soutěže jsme poslali i video z tohoto projektového dne. Touto akcí jsme navázali na exkurzi farmy, která proběhla v říjnu. Jak exkurzi na farmě, tak i projektový den si žáci velmi užili.

Petra Zavadilová, Základní škola Kaňka