Rekonstrukce pískoviště s dobrovolníky z HOCHTIEF CZ a. s.

01.11.2018

Dlouhodobá spolupráce s dobrovolníky ze společnosti HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, středisko OCELOVÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ

Přehnala se další sezóna firemních dobrovolnických dnů, které jsou pro naši neziskovou organizaci vítanou pomocí při svépomocných pracích pomáhajících nám bez velkých nákladů udržovat a velebit velký areál svěřený nám Městem Tábor do užívání. K naší velké radosti se nám opět ozvala parta zaměstnanců společnosti Hochtief CZ a.s. Středisko Ocelové konstrukce a opláštění pod vedením pana Radka Bačovčina nás před třemi lety vzalo pod svá křídla a protože jsou to převážně muži a navíc řemeslně zdatní, bereme je vždy všemi deseti:-)

Za dobu spolupráce jsme "s Hochtiefem" udělali kus práce: postavili jsme na zahradě tzv. smyslový chodníček, vymalovali některé pracovny, natřeli vozíčkářské rampy a instalovali nové nájezdy pro vozíčkáře, každoročně s jejich pomocí udržujeme velkou zahradu v našem areálu.
Letos jsme je kromě běžných údržbářských prací požádali o pomoc při rekonstrukci nevyhovujících betonových pískovišť, která na zahradě areálu Centra Kaňka zůstala ze 70. let po původní školce. Jedno z nich jsme zrušili a betonovou základnu využili jako místo pro posezení a ohniště. Druhé jsme se rozhodli zrekonstruovat tak, aby vyhovovalo hygienickým i bezpečnostním předpisům a mohlo pro děti s postižením v Centru Kaňka sloužit svému účelu.
"Kaňka o.p.s. nemá finanční možnost si na takové práce najmout dodavatele, nicméně je třeba se postarat o to, aby poskytnuté prostory nechátraly a dobře sloužily týmu lidí, který se u nás o děti stará, i dětem samotným. Dobrovolnické dny bereme jako specifickou formu podpory naší organizace, která nám šetří finanční zdroje." upřesnila výkonná ředitelka Iva Míková.
Děkujeme všem, kdo se našich dobrovolnických dnů účastní!

Smyslový chodníček 2016:

Malování arteterapeutického ateliéru 2017:

Instalace vozíčkářských nájezdů 2017:

Pískoviště 2018:

Pískoviště je hotové: