Naše škola a školka v časech koronaviru

02.04.2020

V naší škole stejně jako v ostatních probíhá v současné době výuka na dálku. Žáci ztratili pevný běžný denní režim, který je pro ně v životě velmi důležitý, a na který klademe během vzdělávání velký důraz. Přestože s rodiči některých žáků pracujeme během roku na strukturovaném učení, není v jejich silách to za současné situace zcela zvládnout. Učitelé i asistenti jsou si toho plně vědomi a snaží se domácí vzdělávání rodičům ulehčit především tím, že jsou s nimi v maximálně možné míře v telefonickém či emailovém kontaktu a konzultují s nimi domácí přípravu, kterou pravidelně žákům zadávají. Učitelé volí metody a formy vzdělávání vždy adekvátně k možnostem technickým i sociálním v rodině konkrétního žáka. Nadále se také drží toho, co je prioritní ve vzdělávání našich žáků, a to je individuální přístup nejen k žákům, ale i k rodičům. U rodin kde je dobré technické zázemí je domácí příprava zadávána formou online cvičení, s využitím skype a videí s probíranou látkou. Rodinám, které nemají možnost využití elektronických technologií při domácí přípravě, učitelé připravují domácí přípravy v tištěné formě, která je pravidelně předávána rodičům.

Potěšila nás například nabídka Jihočeského divadla - 3D Atelieru, který školám v současné době nabízí zpracování témat do výuky s využitím prvků dramatické výchovy, které budou sloužit do budoucna při vzdělávání našich žáků.

Děkujeme všem našim rodičům za jejich přístup k situaci, která je jak pro ně, tak pro nás učitele velice náročná a jsme rádi, že rodiče přistupují k této situaci s velkým pochopením a optimisticky. Právě tímto přístupem můžeme všichni společně tuto nelehkou a neklidnou dobu zvládnout. 

Mgr. Regina Merxbauerová, ředitelka školy a školky Kaňka o.p.s.