Sociální automobil pro Kaňku

25.05.2018

Poslední květnový den byl pro Centrum Kaňka ve znamení slavnostního předání nového auta, které umožní zajistit terénní sociální služby i ostatní provoz naší organizace. Děkujeme agentuře Kompakt a hlavně všem, kdo koupí reklamního prostoru na našem novém automobilu pomohli projekt realizovat. Zástupci organizací, které se na koupi auta podílely, se sešli na zahradě Centra Kaňka, aby byli přítomni předání klíčků i auta samotného. Spolu s malým poděkováním jsme jim nabídli i exkurzi v našich prostorách a věříme, že pro mnohé to byl velký zážitek.

Webové album fotek ze slavnosti naleznete zde.

Tisková zpráva:

Tábor, 31. května 2018

První sociální automobil pro neziskovou organizaci Kaňka o.p.s.

Nová Dacia Dokker bude sloužit postiženým v Táboře a okolí

Zcela nový vůz značky Dacia Dokker nyní využívají zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o.p.s., která pomáhá osobám s postižením v Táboře a okolí. Sociální automobil si ve čtvrtek 31. května převzala ředitelka společnosti Irena Lintnerová. Přítomni byli také sponzoři a zástupci poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt organizuje. Kaňka využije nový vůz k zajištění terénních služeb a svého provozu.

Klienti i zaměstnanci centra Kaňka o.p.s. pro děti i dospělé s postižením se těší z čerstvě předaného vozidla v rámci projektu Sociální automobil. Tento projekt úspěšně funguje již od devadesátých let - od té doby Kompakt předal v České republice přes 700 automobilů. "Ve většině sociálních zařízení vozový park chybí, nebo je ve velmi špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu klientů. Tato zařízení získávají nový automobil prostřednictvím sponzorství jen velmi obtížně. Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomáháme těm, kteří v životě neměli stejnou startovní čáru jako my. Rád bych poděkoval všem, kteří se na financování automobilu podíleli," uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Dacia Dokker je celkově již pátým sociálním automobilem, který v Táboře pomáhá, a zároveň prvním vozidlem, které bude nově k dispozici pro postižené v centru Kaňka o.p.s. "Centrum Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením předškolního a školního věku a sociálních služeb pro děti a mládež s postižením z Tábora a okolí. Automobil u nás využijeme denně při poskytování sociálních služeb jako je Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře a dále v rámci vzdělávacích aktivit v Mateřské škole, Základní škole a Základní škole speciální. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na financování vozu podíleli, včetně reklamní agentury Kompakt, která celý projekt zorganizovala. Mám velikou radost z toho, že lidem nejsou ztížené životní podmínky těch, kterým pomáháme, lhostejné, a rozhodli se naše Centrum Kaňka podpořit," uvedla Irena Lintnerová, jeho ředitelka.

Na financování vozu se podílelo 38 sponzorů napříč obory od velkých firem až po jednotlivce z Tábora a okolí.

O projektu Sociální automobil

Za spoluúčasti firem a společností se poděbradská reklamní agentura Kompakt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Projekt stojí na systému tzv. "reklamy na kolech" a spočívá v tom, že se mu obchodní zástupce jednou v roce po dobu tří měsíců intenzivně věnuje. Získává firmy, které jsou ochotné přispět na dobrou věc a chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž poputuje do některého ze sociálních zařízení. Daná organizace tak získá nejen dobrý pocit za svou dobročinnost, ale i reklamu na vozidle, které je na silnicích všem na očích.

Od roku 1997, kdy byla zahájena realizace tohoto projektu, se za pomoci firem a společností po celém území ČR podařilo předat již 700 sociálních automobilů. Vzhledem k zahraničním zkušenostem byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker.

O společnosti Kompakt s.r.o.

Reklamní agentura zahájila svou činnost v oblasti reklamy a propagace v roce 1993. Jejími jednateli jsou PaedDr. Miroslav Káninský a Pavel Bažant.

Hlavní činností agentury je tvorba informačních plakátů, map, mapových průvodců a knižních publikací. Nejprestižnějším projektem společnosti je projekt "Sociální automobil", který se snaží o vytvoření a obnovení vozového parku v zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci hendikepovaných lidí.

Celorepubliková působnost společnosti je zajišťována prostřednictvím sítě obchodních zástupců, kterých je aktuálně osmdesát.

Firma má celkem 21 stálých zaměstnanců a její roční obrat činí 80 milionů korun.

Více informací naleznete na https://www.kompakt-cr.cz/