Sportovně rehabilitační pobyt v Chlumu u Třeboně

16.07.2022

Už téměř 20 let pořádá Centrum Kaňka 2x ročně integrované sportovně rehabilitační pobyty pro děti s postižením, jejich zdravé sourozence a ostatní děti. Některé děti a mladí dospěláci jezdí už sami, s jinými jedou ještě rodiče, aby socializace probíhala postupně a bez stresu. Denní program zajistí pro děti naši zkušení zaměstnanci a dobrovolníci, do postýlek může děti ukládat v případě potřeby rodič.

Týden letního pobytu je vždy tematicky zaměřen, letos se účastníci vyřádili s tématem "Divoký západ". Na toto téma se vždy tvoří, vyrábí, zpívá a hraje, soutěží a řádí. Pro přítomné rodiče je připraven program a psychologické konzultace. Prostřednictvím pobytů se snažíme rodičům dětí s postižením ukázat, že jejich děti mohou s dopomocí zvládnout téměř věšechno jako jejich zdraví vrstevníci.

Děkujeme dobrovolníkům z řad naší "mládeže" - bez nich by program nemohl proběhnout v takové míře.