Turistický kroužek Krokoměrky: s parní lokomotivou v Chýnově

02.10.2021

Krokoměrky, náš kaňkovský turistický kroužek, opět vyrazily na výlet. Tentokrát parní lokomotivou do Chýnova. Pěšky pak na Velmovickou sluj, kolem krásných kapliček a malebných vesnic. Velkým zpožděním lokomotivy se nám nedostávalo času na opečení buřtíka, ale chutnal i studený, neb turistům na vzduchu a při pochodu vyhládne. A my pochodovali jak vojáci.. Trošku jsme bloudili, ale hlavně jsme si užili přírodu a krásné počasí. Nic nevadilo, že jsme nakonec našemu vlaku v Dobronicich jen zamávali - ač jsme se snažili, co to šlo, přesto nám chybělo 10 minut, abychom do něj mohli nastoupit. Rodiče nás ale nenechali napospas divočině a v Dobronicich nás vyzvedli. Tímto trošku uhoněným závěrem jsme zakončili říjnový výlet. Všem krokům zdar!!!

Markéta Blovská, turistický koružek Krokoměrky