Týden Rané péče

07.11.2022

V letošním roce jsme se opět zapojili do celostátní kampaně Týden rané péče®, která probíhá v týdnu 7. -13. 11. 2022. Slogan, který provází tento týden zní "slovo nejde neexistuje".
Stěžejním tématem letošní kampaně je obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči.  Cílem Týdne rané péče je nejen zvýšit povědomí široké veřejnosti o rané péči, ale také posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a angažovat odborníky, kteří jsou s rodinami s dětmi s postižením v kontaktu, aby informaci o rané péči předali rodinám včas.
Program Týdne Rané péče v Centru Kaňka:
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Centru Kaňka uzavřená skupinová muzikoterapie pro rodiny z naší rané péče, posezení u kávy a něčeho dobrého.

Tisková zpráva Společnosti pro Ranou péči k Týdnu Rané péče