Týden rané péče

17.05.2023

V letošním roce jsme se opět zapojili do kampaně Týden rané péče®, která
probíhá 15. - 21. května. Slogan, který provází tento týden, zní "stavíme mosty"
Týden rané péče® je každoroční osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči,
která spojuje poskytovatele rané péče v České republice, aby oslovili co nejširší
veřejnost v rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané
péči pro tyto rodiny.
Tisková zpráva