Účelová dotace JČK

09.03.2023

Z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb jsme v roce 2023 získali účelovou dotaci SDO/OSOV/152/23 v celkové výši 8 505 000,- Kč na všechny tři sociální služby - Denní stacionář, Osobní asistence a Raná péče. Dotace bude využita na spolufinancování mzdových nákladů a nákladů na energie.