Účelová dotace JČK

25.09.2023

 Získali jsme dotaci z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2023 SDO/OSOV/285/23 v celkové výši 372 000,- Kč na všechny tři sociální služby - Denní stacionář, Osobní asistence a Raná péče. Dotace bude využita na spolufinancování mzdových nákladů.