Ukliďme Česko

30.09.2021

V rámci projektu "Ukliďme Česko" jsme i letos s dětmi vyrazili posbírat odpadky z blízkého i vzdálenějšího okolí naší školy. Po svačině jsme si rozdělili pytle a rukavice, seznámili jsme se s úseky, které budeme uklízet a vydali se na cestu. Děti opět nezklamaly - ani sebemenší papírek neunikl jejich pozornosti a kdo pro něj nemohl doběhnout sám, upozornil nejbližšího kamaráda s pytlem. Děti byly samy překvapené, co všechno jsme opět v přírodě našli - ti, kteří se akce zúčastnili již opakovaně, byli také velmi rozhořčeni na ty, kteří odpadky do lesa odhazují. Bylo hezké vidět, že si děti uvědomují, jaké chování je vůči naší přírodě opravdu špatné a že se ho samy chtějí v budoucnosti vyvarovat. Všichni jsme se shodli na tom, že na procházkách a výletech bychom si rádi užívali les, louku a říční břeh čistý, bez odpadků a věcí, které tam nemají, co dělat. Slíbili jsme si, že dáme sami u sebe pozor na to, aby se všechno, čeho se chceme zbavit - i papírek od bonbonu, nebo žvýkačka - dostalo na místo, kam patří - do koše, popelnice, nebo nejlépe do kontejneru na tříděný odpad. Některé děti se dožadovaly opakování akce co nejdříve, aby mohly zkontrolovat, zda uklizená oblast je stále čistá - tímto jsme si stanovili cíl společných vycházek v průběhu školního roku :-) 

Olga Havlíková