Víkendový pobyt Rané péče Kaňka-Arpida

12.10.2018

Díky finančnímu příspěvku od Nadace J&T jsme ve spolupráci s Centrem Arpida, zrealizovali v tomto roce druhý společný víkendový pobyt pro rodiny dětí s postižením od narození do 7 let věku s názvem "Raná péče spolu". Pobyt se uskutečnil v rekreačním zařízení Nová Louka u Albrechtic 4.-7.10.2018.
Cílem podobných pobytů je vytvoření příležitostí pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi se zdravotním postižením využívajícím služeb rané péče, intenzivní vzdělávání směřované k nácviku dovedností a schopností rodičů zabezpečit odpovídající potřeby dětí v oblasti výchovy, psychologie, rehabilitačních metod a zdravotních potřeb. Pobytů se účastní rodiče a jejich děti, včetně dětí, které žijí v rodině společně s dítětem se zdravotním postižením.
Našich pobytů se účastní vždy maximálně 13 rodin a i letos byl naplněn. Program byl tentokrát zaměřen na péči o rodiče dětí s postižením. Během víkendu rodiče absolvovali skupinové i individuální konzultace s psychology. Pro děti s postižením byl připraven program zaměřený na bazální stimulaci, muzikoterapii a fyzioterapii. Rodiče využívali i konzultace s těmito terapeuty zaměřené na různé přístupy podporující zlepšení zdravotního stavu dítěte s postižením. Svůj program měli také zdraví sourozenci. Využili sportovní aktivity venku i v tělocvičně. Páteční odpoledne si užili společnou aktivitou se svými rodiči - na řadu přišla osvědčená šipkovaná. V sobotu se svými sourozenci s postižením absolvovali canisterapii.
Pobyt jsme zakončili společným táborákem.
Slunečný víkend jsme si všichni moc užili... a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na další.