Výlet do botanické zahrady v Táboře

22.06.2023

Kolik je tam sov? Kde najdeš cukry? Která rostlina má trny? Kde najdeš poklad? Kdo bydlí vedle holuba?

Každý žák dostal na svém pracovním listu fotky a tyto otázky. V botanické zahradě jsme hledali odpovědi, stejné rostliny, které byly na fotkách, povídali si o nich, obdivovali je. Měli jsme splnit šest úkolů, které se týkaly nejen rostlin, ale také zvířat, které jsou součástí botanické zahrady – morčata, holub, liška. Po splnění úkolů jsme hledali poklad a podařilo se, poklad byl nalezen a truhla byla plná dobrot. Posledním úkolem bylo najít v Táboře budovu, která byla také na pracovním listě na jedné fotce, zde jsme si dali další odměnu za aktivní a rychlé plnění úkolů, a tou byla zmrzlina.

Noemi Mejzrová, třídní učitelka