Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce

08.06.2018

Do Školské rady byly za zákonné zástupce na další 3 roky zvoleny Ing. Stibalová Alice a Neufusová Martina. Celkem volilo 25 zákonných zástupců. Volby proběhly v květnu 2018.
V srpnu budou probíhat volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Nová Školská rada se sejde v polovině září. O termínu budou rodiče včas informováni.

Mgr. Regina Merxbauerová, ředitelka školy