Zápis do 1. třídy - pozvánka

03.03.2020

3. 3. 2020 zde byla zveřejněna původní pozvánka k Zápisu do 1. třídy naší speciální školy. V souvislosti s nouzovými opatřeními vlády se 27. 3. 2020 podmínky mění a zde je Aktuální pozvánka k zápisu do 1. třídy naší speciální školy

AKTUÁLNÍ ORGANIZACE ZÁPISU: v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 je změna v organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  • Zápis proběhne pouze formálně, bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

  • Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem.

  • Podmínkou zápisu je vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a včasné podání společně se Zápisním listem - (na základě požadavku vám formulář zašleme emailem).

  • Zákonný zástupce při zápisu dále doloží neověřenou kopii rodného listu dítěte, doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16.

  • příp. Žádost o odklad spolu s doporučeními (vyjádření PPP, dětský lékař).

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy ID datové schránky: jkdmbcf

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na sekretariat@kanka.info

  • poštou, Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na 16. 4. 2020 od 9.00 do 14.00h.


V Táboře 27. 3. 2020, Mgr. Regina Merxbauerová, ředitelka ZŠ a MŠ