Čím Kaňka žije?


V naší škole stejně jako v ostatních probíhá v současné době výuka na dálku. Žáci ztratili pevný běžný denní režim, který je pro ně v životě velmi důležitý, a na který klademe během vzdělávání velký důraz. Přestože s rodiči některých žáků pracujeme během roku na strukturovaném učení, není v jejich silách to za současné situace zcela zvládnout....

Provoz naší školy, školky, sociálních služeb i volnočasových aktivit je dočasně přerušen. Zaměstnanci se snaží podporovat rodiny dětí při domácím vzdělávání, probíhají telefonické konzultace v rodinách Rané péče, věnují se přípravám, údržbě areálu Kaňky a nutné administrativě.

Proč by vozíčkář nemohl lyžovat? Kaňka se právě vrátila ze skiresortu Černá hora, kde ještě na poslední chvíli před nouzovým stavem proběhl bezpečně náš zimní integrovaný sportovně rehabilitační pobyt pro děti s postižením. Letos proběhl díky projektům Pomozte dětem, ČSOB pomáhá regionům, Tábor Triathlon Festival, Jihočeský kraj a Teplárna Tábor -...