Kroužky
CVIČENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ UŽ PRO DĚTI OD 1 ROKU - s rodiči nebo bez nich

Pro děti už od 1 roku nabízíme výtvarné činnosti a pohybové aktivity s rodiči i bez nich a výuku hry na hudební nástroje.

Lekce probíhají pod odborným vedením pedagogického personálu v kvalitně vybaveném prostředí.

Přihlášky a bližší informace:

Lenka Michalová, vedoucí volnočasových aktivit, michalova@kanka.info, tel.: 776 752 242.

Prodej permanentek na další pololetí proběhne 8. ledna 2020 od 9.00 do 15.00 v Centru Kaňka v pavilonu "A" v prvním patře!!! Kroužky budou začínat 13. ledna 2020.

Aktuální kroužky a jejich rozvrhy naleznete zde.

Ceník kroužků naleznete zde.

NOVĚ MŮŽE PERMANENTKU KUPOVAT POUZE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, NELZE JE JIŽ VYDÁVAT ZPROSTŘEDKOVANĚ. Důvodem je nutnost vyplnění a podpisu několika formulářů. Díky za pochopení.


Popis lekcí:

Školička

Jedna lekce trvá 120 min.

Děti se zde připravují na nástup do školky. Učí se zde samostatnosti a trpělivosti, spolupráci v kolektivu, odpovědnosti za plnění úkolů a prohlubují soustředěnost. Zlepšují hrubou a jemnou motoriku.

Průběh lekce:

- Po přivítání následuje společná hra, kde se děti učí vnímání kolektivu a respektování jeden druhého.

- Svačina: snažíme se, aby se děti naučili jeden na druhého počkat a učíme je základy stolování.

- Výtvarná činnost: při jednoduché výtvarné činnosti, děti zlepšují jemnou motoriku a vnímají zodpovědnost za daný úkol.

- Cvičení: na připravené dráze si děti zlepší hrubou motoriku.

- Zpívání: zpíváme jednoduché dětské písničky za doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů, nácvik rytmizace a vnímání hudby.

- Rozloučení formou rituálu.

Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let:

Jedna lekce trvá 30 minut.

Nejdřív se s dětmi přivítáme, zacvičíme na ukazovací písničku, následně na mluvené slovo (říkanku). Dále je připravena dráha, kde si děti zlepšují hrubou motoriku. Pak nastává zklidňující část, kdy si zazpíváme a procvičíme rytmizaci pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (např.: dřívka, chrastidla).
Dítěti pomáháme zlepšit hrubou motoriku, spolupráci ve skupině dětí, samostatnost, vnímání hudby a řeči. Rodiče pomáhají postupně začleňovat dítě do kolektivu.

Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let:

Jedna lekce trvá 45 minut.

Děti se zde učí pracovat různými technikami, práci s papírem, barvou. Dále pak lepit, trhat, motat, stříhat ... . Podporujeme u dětí estetické vnímání, samostatnost, práci v kolektivu, spolupráci s rodičem, zodpovědnost za daný úkol. Zlepšujeme jemnou motoriku dětí a práci s různými druhy materiálů.

Výtvarné tvoření pro děti od 3 do 6 let:

Jedna lekce trvá 60 minut.

Děti se zde naučí samostatné práci, používat různé materiály, kreslit různými technikami. Naučí se pracovat s papírem, barvou, naučí se stříhat, trhat, lepit...
V dítěti podporujeme zodpovědnost za plnění daného úkolu, soustředěnost, spolupráci v kolektivu. Zlepšujeme jemnou motoriku dětí a podporujeme estetické vnímání.

Keramika "přípravka" pro děti od 3 do 5 let:

Jedna lekce trvá 45 minut.

Děti se hravou formou seznámí se technikami práce s keramickou hlínou. Vyzkouší válení, hnětení, tvarování, trhání a lepení hlíny. Postupně dokáží samy vytvořit i svůj výrobek. Lekce probíhá bez přítomnosti rodičů, děti se tak učí samostatnosti, trpělivosti a schopnosti spolupráce v dětském kolektivu.

Keramika:

Jedna lekce trvá 60 minut.

Děti vyzkouší techniky zpracování keramické hlíny - tvarování, vyvalování, modelování apod. Podle vlastních motorických schopností dostávají výtvarné úkoly, které končí finálním výpalem naglazovaného díla. V případě zájmu a fyzických předpokladů máme k dispozici dva hrnčířské kruhy. Techniky a tempo práce jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dětí tak, aby každý zvládl odvést svou práci až do konce.

Integrovaný kroužek hudebně pohybové výchovy od 3 do 6 let

Jedna lekce trvá 60 minut

Nejprve se s dětmi přivítáme, sedneme si do společného kruhu a naučíme se novou (říkanku, písničku). Dále si s dětmi zacvičíme na rytmickou písničku a proběhneme opičí dráhou, která zlepšuje rovnováhu a hrubou motoriku. Dále nastává odpočinková část za pomocí relaxační hudby, která pomáhá zklidnit celé tělo. Děti si také vyzkouší hru na hudební nástroje za doprovodu písniček (př. dřívka, chrastítka, rolničky, pianko) Dítěti pomáhá zlepšit tělesnou aktivitu, spolupráci ve skupině dětí, samostatnost, vnímání hudby a řeči.