Firemní dárci - právnické osoby

Sem vložte podnadpis

Rozhodli jste se podpořit naši práci, nebo ještě váháte? 

O propagaci našich dárců se pečlivě staráme a své dárce si vybíráme - neocitnete se ve "špatné společnosti". Publicita každého dárce probíhá na webových stránkách Kaňky, ve Výročních zprávách, které v červnu vydáváme za uplynulý rok, v prostorách Centra Kaňka, při našich akcích... 

Rozhodli jste se nás podpořit, nebo máte svoji vlastní představu či dotazy, nebo chcete napřed vidět naši práci? Domluvíme se! Volejte Ing. Ludmilu Budilovou telefon 734 100 558, e-mail: budilova@kanka.info. 

Dárcům (právnickým osobám, které nás chtějí finančně podpořit) nejdříve po domluvě a předání údajů (název subjektu, adresa, IČ) vystavíme a uzavřeme Darovací smlouvu, na základě které pak dárce převede finanční dar. 

Poučení: Hodnota daru poskytnutá právnickou osobou musí činit alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně. Tento odpočet daru si však nemůžou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Darovací smlouvu můžeme po domluvě vystavit i na věcný dar či poskytnutí Vaší služby zdarma, pokud jste se rozhodli nám poskytnout Vaše výrobky nebo nám pomoci službou.