Oranžové kolo Nadace ČEZ podporuje psychologickou pomoc rodinám dětí s postižením

28.04.2018

Pohoda v rodině je podle našich dlouholetých zkušeností i odborných publikací klíčová pro další vývoj zdravotního stavu dítěte s postižením. Proto se snažíme při naší práci s dětmi začínat vždy u rodičů a opatrovatelů. Pokud mají mít terapie a speciální pedagogické přístupy šanci zlepšit stav dítěte, je třeba spolupráce celé rodiny s týmem našich zaměstnanců, kteří o dítě denně pečují.

Projekt "Oranžové kolo pomůže rodinám dětí s postižením" nám v roce 2018 pomůže zajistit služby psychologa pro rodiče a odborné supervize týmu přímé péče. Psychologickou poradnu poskytujeme rodinám našich klientů zdarma. Jde o službu využívanou zejména v rámci Rané péče, kdy je třeba ošetřit situaci v rodině nejpalčivěji. Supervize týmu pro naše pracovníky v sociálních službách patří mezi závazné Standardy kvality sociálních služeb. U nás je poskytována i týmu pedagogických pracovníků.

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ. 

Oranžové kolo šlapalo v rámci ME v cyklokrosu v Táboře.